Χορευτικό συγκρότημα «ΚΥΜΜΑΤΑ» Ελλήνων Πραχόβας Ρουμανίας (PHOTOS) - WORLD DANCE DAY 2016 ATHENS
https://www.facebook.com/festivalistas

Χορευτικό συγκρότημα «ΚΥΜΜΑΤΑ» Ελλήνων Πραχόβας Ρουμανίας (PHOTOS) - WORLD DANCE DAY 2016 ATHENS