Χορευτικό συγκρότημα «ΚΥΜΜΑΤΑ» Ελλήνων Πραχόβας Ρουμανίας (VIDEO) & (PHOTOS) - WORLD DANCE DAY 2016 ATHENS
https://www.facebook.com/festivalistas

https://www.youtube.com/user/festivalistas
Χορευτικό συγκρότημα «ΚΥΜΜΑΤΑ» Ελλήνων Πραχόβας Ρουμανίας (VIDEO) & (PHOTOS) - WORLD DANCE DAY 2016 ATHENS